Careers

Salary: 5001,000 USD

Location: Trụ sở chính - Hà Nội, Tầng 3, Tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Hà Nội

Application deadline: 24/03/2018

Share for Friends:

Facebook Google

Job Description

Mô tả công việc:

   - Phát triển các mobile app trên nền tảng iOS và Android cho những dự án nội bộ của công ty.

   - Làm việc, phối hợp công việc theo nhóm dưới sự phân công công việc của quản lý dự án 

   - Chi tiết trao đổi lúc phỏng vấn

Yêu cầu công việc:

   - Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm app mobile.

   - Biết code cả IOS, Android là lợi thế lớn.

   - Khi phỏng vấn: mang các app và source code đến trình bày được là một lợi thế.

(Có sản phẩm app chất lượng đang chạy trên các store sẽ được đánh gía cao)

Với iOS:

   - Thành thạo Ojective-C

   - Xử lý tốt các vấn đề UI/UX, kết nối app/server.

   - Lợi thế: biết React Native

Với Android:

   - Có kinh nghiệm code Android Native, làm UI/UX, kết nối app/server.

   - Lợi thế: biết React Native

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
Ngày tháng năm sinh (Date of birth)
Công việc hiện tại của bạn (The most recent job)
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển