Careers

Salary: 8,000,00012,000,000 VNĐ

Location: Trụ sở chính - Hà Nội, Tầng 3, Tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Hà Nội

Application deadline: 09/05/2018

Share for Friends:

Facebook Google

Job Description

1. Mô tả công  việc

- Phụ trách thanh toán nội bộ, thanh toán cho đối tác;

- Kiểm tra tính hợp lý, hơp lệ của các chứng từ thanh toán;

- Hạch toán doanh thu, chi phí, phân bổ các chi phí dài hạn;

- Kiểm soát doanh thu, chi phí để đảm bảo các khoản doanh thu, chi phí đã được ghi nhận đúng;

- Quản lý các khoản công nợ, đôn đốc và thu hồi công nợ

- Các công việc khác được phân công.

2. Yêu cầu 

- Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Kế toán

- Tiếng Anh trình độ Khá: có khả năng đọc viết và giao tiếp tốt

- Nhanh nhẹn, chủ động trong công việc

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
Ngày tháng năm sinh (Date of birth)
Công việc hiện tại của bạn (The most recent job)
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển