Careers

Salary: 8,000,00012,000,000 VNĐ

Location: Trụ sở chính - Hà Nội, Tầng 3, Tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Hà Nội

Application deadline: 31/10/2017

Share for Friends:

Facebook Google

Job Description

Mô tả công việc:

- Cấu hình, quản trị, bảo trì, xử lý sự cố hệ thống mạng LAN/WAN, máy chủ.

- Thực hiện backup và bảo mật cho các loại dữ liệu, máy chủ của Công ty.

- Tìm hiểu và đề xuất các giải pháp công nghệ mới để áp dụng vào hệ thống của Công ty.

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Đại học hoặc trên Đại học chuyên ngành CNTT, Điện tử viễn thông,...

- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin

- Đã có kinh nghiệm làm việc với các thiết bị mạng Cisco 

- Đã có kinh nghiệm làm việc với các thiết bị bảo mật: ASA, pfSense, ClearOS

- Có kiến thức về máy chủ HP, Dell, IBM,...

- Có khả năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật bằng Tiếng Anh

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
Ngày tháng năm sinh (Date of birth)
Công việc hiện tại của bạn (The most recent job)
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển