Careers

Salary: 5,000,0007,000,000 VNĐ

Location: Trụ sở chính - Hà Nội, Tầng 3, Tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Hà Nội

Application deadline: 31/12/2017

Share for Friends:

Facebook Google

Job Description

Học hiểu, thực hành để nắm rõ sản phẩm dịch vụ của mPOS
 Tìm kiếm khách hàng; Giới thiệu về sản phẩm dịch vụ mà công ty cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp qua email, chat, phone …
 Thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ của mPOS.
 Tham gia chăm sóc khách hàng, giải đáp và xử lý các phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ.
 Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ và thông tin hợp đồng.
 Tổng hợp các thông tin về thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh.
 Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của quản lý trực tiếp
Gửi mail về đia chỉ: hr.sg@nexttech.asia

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
Ngày tháng năm sinh (Date of birth)
Công việc hiện tại của bạn (The most recent job)
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển