Careers

Salary: 8,000,00010,000,000 VNĐ

Location: Trụ sở chính - Hà Nội, Tầng 3, Tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Hà Nội

Application deadline: 31/07/2017

Share for Friends:

Facebook Google

Job Description

- Quản lý và phát triển các Social Network: Fanpage, Youtube, Zalo
- Xây dựng các Social Campaign (Giveaway, Game...) để thu hút và tăng tương tác với cộng đồng
- Xây dựng nội dung và sáng tạo ý tưởng cho content marketing
- Có kinh nghiệm lập kế hoạch và triển khai quảng cáo một trong hai kênh sau:
+ Facebook: like page, boot post, facebook ads (CPC), retargeting...
+ Google Adwords: Search, Display, Remarketing & Dynamic, Gmail Ads
- Hỗ trợ thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
Ngày tháng năm sinh
Công việc hiện tại của bạn
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển