Careers

Salary: 10,000,00018,000,000 VNĐ

Location: Trụ sở chính - Hà Nội, Tầng 3, Tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Hà Nội

Application deadline: 02/12/2018

Share for Friends:

Facebook Google

Job Description


Mô tả công việc:

 • Tham gia xây dựng các phương án thu thập, phân tích dữ liệu trên các hệ thống Website + App mà công ty triển khai 
 • Phát triển, bảo trì các thành phần chính của hệ thống, công cụ hỗ trợ cho các thành viên khác 
 • Phát triển RESTFUL api 
 • Tham gia xây dựng web application sử dụng Python (Flask, Django) 
 • Chi tiết công việc cụ thể sẽ trao đổi kỹ hơn khi buổi phỏng vấn. 

Yêu cầu công việc:

 • 6tháng - 1+ năm kinh nghiệm phát triển backend ứng dụng web với sử dụng 1 trong các ngôn ngữ PHP, Python, Nodejs 
 • Có hiểu biết về phát triển ứng dụng mobile, REST API, HTML, CSS, JAVASCRIPT 
 • Biết sử dụng, vận hành cơ sở dữ liệu MySQL, PostgreSQL, MongoDB 
 • Có kiến thức về tích hợp với các hệ thống ngoài, thiết kế kiến trúc hệ thống 
 • Sử dụng thành thạo công cụ làm việc nhóm (Git, Jira) 
 • Có hiểu biết và sử dụng Elasticsearch, Logstash, Kibana, Redis, Memcache là 1 lợi thế 
 • Kiến thức sâu để phát triển hệ thống Backend phạm vi lớn 
 • Hiểu biết sử dụng thành thạo Linux là 1 lợi thế, quản trị web server, hệ quản trị cơ sở dữ liệu 
 • Ưu tiên : đã triển khai / Code thực tế một dự án hoàn chỉnh về Python từ đầu tới cuối . 
 • Có khả năng xây dựng hệ thống có tính mở rộng cao về mặt chiều rộng và chiều sâu 


Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
Ngày tháng năm sinh (Date of birth)
Công việc hiện tại của bạn (The most recent job)
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển