Careers

Salary: 6,500,0009,000,000 VNĐ

Location: Trụ sở chính - Hà Nội, Tầng 3, Tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Hà Nội

Application deadline: 21/10/2018

Share for Friends:

Facebook Google

Job Description

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Tìm kiếm và xây dựng nguồn ứng viên dựa trên kế hoạch tuyển dụng. 
 • Liên hệ ứng viên, sắp xếp lịch Phỏng vấn, sơ vấn ứng viên. 
 • Cập nhật, lưu trữ, quản lý thông tin ứng viên. 
 • Thực hiện công tác tuyển dụng theo quy trình của công ty. 
 • Tham gia xây dựng, triển khai, thực hiện các chương trình truyên thông, xây dựng thương hiệu tuyển dụng, và giữ nhân viên gắn bó lâu dài với công ty. 
 • Các trách nhiệm khác theo yêu cầu của quản lý. 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tối thiểu 1 - 2 năm kinh nghiệm tuyển dụng trong đó ít nhất 6 tháng kinh nghiệm tuyển dụng IT (ghi rõ trong CV ứng tuyển) 
 • Mạng lưới tuyển dụng rộng, đa dạng. 
 • Kỹ năng đánh giá, giao tiếp, truyền đạt tốt. 
 • Yêu thích công việc nhân sự. 
 • Ưu tiên tiếng Anh giao tiếp tốt.

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
Ngày tháng năm sinh (Date of birth)
Công việc hiện tại của bạn (The most recent job)
Ảnh chân dung
Click to select image
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển