Careers

[HCM] Nhân viên kinh doanh

Unknown location Kinh doanh Fulltime (toàn thời gian)

Apply for this job

Salary: 5,000,0007,000,000 VNĐ

Location: Unknown location

Application deadline: 14/07/2017

Share for Friends:

Facebook Google

Job Description

Học hiểu, thực hành để nắm rõ sản phẩm dịch vụ của mPOS
 Tìm kiếm khách hàng; Giới thiệu về sản phẩm dịch vụ mà công ty cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp qua email, chat, phone …
 Thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ của mPOS.
 Tham gia chăm sóc khách hàng, giải đáp và xử lý các phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ.
 Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ và thông tin hợp đồng.
 Tổng hợp các thông tin về thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh.
 Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của quản lý trực tiếp
Gửi mail về đia chỉ: [email protected]