Careers

Chuyên viên Kiểm soát nội bộ - Tư vấn Quản trị Rủi ro

Trụ sở chính - Hà Nội, Tầng 3, Tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Hà Nội NextTech Full-time

Apply for this job

Salary: 10,000,00015,000,000 VNĐ

Location: Trụ sở chính - Hà Nội, Tầng 3, Tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Hà Nội

Application deadline: 22/09/2019

Share for Friends:

Facebook Google

Job Description

Mô tả công việc: 

Theo phân công của Trưởng bộ phận: 

Rà soát tình trạng quản lý dữ liệu hệ thống của các công ty con trong tập đoàn; tìm hiểu, phân tích nghiệp vụ của các bộ phận, phòng ban, đơn vị thành viên để đưa ra/đóng góp các giải pháp hoàn thiện hệ thống quy trình quy định, quy chế đảm bảo, giảm thiểu rủi ro, nâng cao chất lượng và hiệu quả vận hành;

Theo dõi, nhắc nhở việc thực hiện các hoạt động khắc phục, phòng ngừa, cải tiến hệ thống tại các đơn vị;

Lập báo cáo hiện trạng sau khi kiểm tra;

Thiết lập bộ máy để quản trị số liệu theo yêu cầu tập đoàn; 

Yêu cầu: 

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm kiểm toán; 

Tư duy logic, có kỹ năng tổng hợp, phân tích dữ liệu tốt; 

Khả năng giao tiếp tốt, 

Ưu tiên có kinh nghiệm kiểm toán nội bộ và tư vấn quản lý doanh nghiệp.Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển