Careers

Salary: 7,000,0008,000,000 VNĐ

Location: Chi nhánh - HCM, Lầu 6, 18H Cộng Hòa, P4, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Application deadline: 18/01/2020

Share for Friends:

Facebook Google

Job Description

- Tuân thủ quy định về quản lý tài chính và hạch toán kế toán của tập đoàn Thiết lập các quy trình và giám sát thực hiện các quy trình quản lý tài chính

- Tổ chức hệ thống kế toán của doanh nghiệp

- Thiết lập quy trình quản lý và luân chuyển chứng từ ở từng khâu từ khâu đầu vào cho đến khâu bán ra để đảm bảo không có rủi ro tài chính, ko có thất thoát tài sản.

- Tiến hành ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động vận hành, kinh doanh của công ty, trên cơ sở không ngừng cải tiến tổ chức bộ máy và tuân thủ các quy định của tập đoàn cũng như của bộ tài chính;

- Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán theo qui định của Nhà nước của tập đoàn;

- Phân tích tình hình hoạt động của từng sản phẩm, kịp thời cảnh báo các rủi ro hoặc các bất thường xảy ra Kiểm tra việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán. - Lập kế hoạch ngân sách hàng năm Thay mặt công ty làm viêc với cơ quan thuế, kiểm toán,BHXH và các cơ quan có liên quan.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

- Tốt nghiệp chuyên ngành tài chính, kế toán‘

- Nữ, dưới 27 tuổi, ưu tiên có kinh nghiệm kế toán ở các công ty lớn

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kiểm toán Tiếng Anh đọc hiểu

- Chịu được áp lực công việc, có khả năng cống hiến.

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển