Careers

Salary: 5,000,00010,000,000 VNĐ

Location: Trụ sở chính - Hà Nội, Tầng 3, Tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Hà Nội

Application deadline: 28/08/2019

Share for Friends:

Facebook Google

Job Description

1 - Mô tả CV :  

  •  Phát triển giao diện (UI/UX), tính năng cho hệ thống quản trị nội bộ
  •  Nghiên cứu các công nghệ lập trình mới, tiên tiến để áp dụng cải tiến hệ thống

2 - Yêu cầu : 

  •  Có kiến thức về Javascript, JQuery, Angular, React hoặc VUE.
  •  Có kiến thức về Bootstrap, HTML5/CSS3.
  •  Có hiểu biết tốt về UI/UX.
  •  Có khả năng đọc hiểu tài liệu Tiếng Anh.
  •  Khả năng cập nhật những công nghệ, thông tin về công nghệ mới nhanh chóng.

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển