Careers

Salary: 10,000,00015,000,000 VNĐ

Location: Trụ sở chính - Hà Nội, Tầng 3, Tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Hà Nội

Application deadline: 31/01/2020

Share for Friends:

Facebook Google

Job Description

Mô tả công việc: 

  • Tìm kiếm và xây dựng nguồn ứng viên (PHP, Java, Android, iOS, BA, Tester....) dựa trên kế hoạch tuyển dụng.
  • Liên hệ ứng viên, sắp xếp lịch Phỏng vấn, sơ vấn ứng viên.
  • Cập nhật, lưu trữ, quản lý thông tin ứng viên.
  • Thực hiện công tác tuyển dụng theo quy trình của công ty.
  • Tham gia xây dựng, triển khai, thực hiện các chương trình truyên thông, xây dựng thương hiệu tuyển dụng, và giữ nhân viên gắn bó lâu dài với công ty.
  • Các trách nhiệm khác theo yêu cầu của quản lý.
Yêu cầu: 

  • Tối thiểu 1 - 2 năm kinh nghiệm tuyển dụng trong đó ít nhất 6 tháng kinh nghiệm tuyển dụng IT (ghi rõ trong CV ứng tuyển)
  • Mạng lưới tuyển dụng rộng, đa dạng.
  • Kỹ năng đánh giá, giao tiếp, truyền đạt tốt.
  • Yêu thích công việc nhân sự.


Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển