Careers

Salary: 8,000,00010,000,000 VNĐ

Location: Trụ sở chính - Hà Nội, Tầng 3, Tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Hà Nội

Application deadline: 30/06/2019

Share for Friends:

Facebook Google

Job Description

Mô tả công việc:

1. Hạch toán doanh thu, chi phí, phân bổ các chi phí dài hạn;

2. Kiểm soát doanh thu, chi phí để đảm bảo các khoản doanh thu, chi phí đã được ghi nhận đúng;

3. Làm chi tiết và giải thích số dư các tài khoản do mình quản lý;

4. Quản lý các khoản công nợ, đôn đốc và thu hồi công nợ

5. Lập các báo cáo về công nợ, và các báo cáo liên quan đến phần hành mình quản lý

6. Đối soát dòng tiền giữa hệ thống quản trị nội bộ với ngân hàng

7. Các công việc khác được phân công.


Yêu cầu:

1. Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm nhân viên kế toán trong đó có ít nhất 1 năm làm kế toán tổng hợp

2. Có tiếng anh Giao tiếp và đọc hiểu ở mức trung bình khá


Quyền lợi:

- Thời gian làm việc: 08h30 - 17h30 từ thứ 2 đến hết sáng t7

- Môi trường làm việc 90% là 9x

- Nghỉ mát 1 lần/năm

- Được đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định Nhà nước

- Tháng lương thứ 13

- Xét tăng lương TỐI THIỀU 01 lần/năm

- Khám sức khỏe ĐỊNH KÌ 1-2 lần/năm

- Được tham gia ĐỀU ĐẶN các khoá đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, kĩ năng mềm..., trong thời gian thử việc, ứng viên sẽ được đào tạo về sản phẩm và các kĩ năng quan trọng.

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển