Careers

Salary: 8,000,00010,000,000 VNĐ

Location: Chi nhánh - Cầu Giấy, Hà Nội, Tầng 3, Số 6, Nguyễn Thị Thập, KĐT, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Application deadline: 04/12/2019

Share for Friends:

Facebook Google

Job Description

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Kiểm soát tuân thủ

 • Kiểm tra đánh giá tính tuân thủ pháp luật và các quy định nội bộ.
 • Kiểm tra, đánh giá tính chính xác của thông tin, số liệu, báo cáo...từ các Phòng / Bộ phận.
 • Kiểm tra, xác minh các trường hợp hồ sơ có rủi ro (có biểu hiện không tuân thủ, gian lận ... )
 • Báo cáo kết quả kiểm soát, các vấn đề liên quan kiểm soát tuân thủ cho cán bộ quản lý định kỳ và đột xuất khi có phát sinh vấn đề
 • Thực hiện hậu kiểm tra, đánh giá, giám sát thực hiện các giải pháp để chỉnh sửa, khắc phục những vấn đề theo các khuyến nghị của Quản trị rủi ro

2. Kiểm soát rủi ro hoạt động

 • Phân tích, đánh giá rủi ro của các sản phẩm, dịch vụ và quy trình của Công ty Kiểm tra, đánh giá tính chính xác- trung thực, tính hiệu lực và hiệu quả hoạt động của các bộ phận chức năng trong việc thực hiện các mục tiêu của Công ty Kiểm tra, đánh giá các hồ sơ của khách hàng, phòng ngừa các rủi ro liên quan (định kỳ/đột xuất)
 • Phối hợp xây dựng quy trình, hệ thống báo cáo về quản trị rủi ro
 • Báo cáo kết quả kiểm tra, các vấn đề liên quan rủi ro hoạt động, rủi ro kinh doanh cho cán bộ quản lý định kỳ và đột xuất khi có phát sinh vấn đề
 • Thực hiện hậu kiểm tra, đánh giá, giám sát thực hiện các giải pháp để chỉnh sửa, khắc phục những vấn đề theo các khuyến nghị của Quản trị rủi ro

3. Kiểm soát quy trình - quy định

 • Tham gia rà soát, tư vấn, hỗ trợ để hoàn thiện các quy định, quy trình hoạt động của các Phòng ban, bộ phận trong Công ty
 • Báo cáo kết quả kiểm soát, các vấn đề liên quan kiểm soát quy trình- quy định cho cán bộ quản lý định kỳ và đột xuất khi có phát sinh vấn đề
 • Thực hiện hậu kiểm tra, đánh giá, giám sát thực hiện các giải pháp để chỉnh sửa, khắc phục những vấn đề theo các khuyến nghị của Quản trị rủi ro

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính – ngân hàng, kinh tế, quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan
 • Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong việc quản lý rủi ro hoạt động, ưu tiên làm việc tại các tổ chức tài chính uy tín

Các kỹ năng:

 • Kỹ năng phân tích tổng hợp, đánh giá và nhận diện rủi ro;
 • Kỹ năng làm việc độc lập;
 • Kỹ năng làm việc nhóm.
 • Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển