Careers

CTV C&B

Hà Nội, 18 Tam Trinh TƯƠNG LAI - HN Full-time

Apply for this job

Salary: 3,000,000 VNĐ

Location: Hà Nội, 18 Tam Trinh

Application deadline: 2020-05-30

Share for Friends:

Facebook Google

Job Description

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn(chỉ nhận file pdf, tối đa 30MB)