Careers

Nhân viên Kinh doanh – Phú Thọ

NEXTPAY Full-time

Apply for this job

Salary: 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ

Application deadline: 2021-07-22

Share for Friends:

Facebook Google

Job Description

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn(chỉ nhận file pdf, tối đa 30MB)