Careers

Trưởng bộ phận Kiểm soát nội bộ

Tầng 2, số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội VIET FINANCE TECHNOLOGY Full-time

Apply for this job

Salary: 18.000.000 - 25.000.000 VNĐ

Location: Tầng 2, số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội

Application deadline: 2021-10-09

Share for Friends:

Facebook Google

Job Description

Mô tả công việc:
• Triển khai việc kiểm tra kiểm soát đúng tiến độ và yêu cầu kế hoạch mục tiêu được Tổng Giám đốc (TGĐ) phân công
• Quản lý toàn bộ hoạt động của bộ phận Kiểm soát nội bộ
• Lập quy trình kiểm soát nội bộ, Xây dựng nhân sự Phòng Kiểm soát nội bộ, Lập kế hoạch kiểm soát nội bộ hàng Tháng/Quý/Năm
• Xác định các rủi ro cần kiểm soát, các vấn đề và nguồn gốc của việc kém hiệu quả và xây dựng kế hoạch giảm thiểu những điều này
• Thảo luận, thống nhất các phát hiện và giải pháp khắc phục với các Trưởng phòng ban liên quan
• Thực hiện công việc kiểm soát nội bộ nhằm đảm bảo việc tuân thủ các quy trình và chính sách của công ty
• Báo cáo (bằng văn bản) tình hình kiểm soát nội bộ tại Công ty lên TGĐ
• Tham gia hoàn thiện quy trình hoạt động của các bộ phận.
• Thảo luận, thống nhất các rủi ro phát hiện và giải pháp khắc phục với các Bộ phận được kiểm tra, người được kiểm tra.
• Lập biên bản kiểm tra, biên bản sự việc làm bằng chứng cho công tác kiểm tra (trừ trường hợp gọi điện kiểm tra)
• Theo dõi, giám sát việc thực hiện các giải pháp khắc phục của Bộ phận được kiểm tra.
• Báo cáo (bằng văn bản) tình hình thực hiện công việc hàng tháng cho TGĐ
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của TGĐ
Yêu cầu:
• Tối thiểu tốt nghiệp CĐ/ĐH các khối chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kế toán, kiểm toán, Tài chính ngân hàng
• Hiểu biết tổng quát về lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bán lẻ
• Có kinh nghiệm tối thiểu 01 năm ở vị trí trưởng bộ phận kiểm soát nội bộ hoặc tương đương
• Có kinh nghiệm trong ngành tài chính là lợi thế
• Tính cách: Trung thực, cẩn thận, quyết đoán

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn(chỉ nhận file pdf, tối đa 30MB)