Careers

Ví dụ kiểm thử

Vietnam, Hoàng Mai xxxxxx VFC HN Full-time

Apply for this job

Salary: 150000 - 20000 VNĐ

Location: Vietnam, Hoàng Mai xxxxxx

Application deadline: 2020-04-01

Share for Friends:

Facebook Google

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn(chỉ nhận file pdf, tối đa 30MB)